top of page
Search

سکه پهلوی از دوره‌های تاریخی مختلف در ایران ساخته شده است، و جلوه‌های مختلف هنری و تاریخی دارد

  1. ۱۹۷۹):

  • در اوایل دوران پهلوی اول (آغاز شده با سلطنت رضا شاه در سال ۱۹۲۵)، سکه‌های پهلوی با تصاویر پهلویان و نمادهای ایرانی ساخته می‌شدند. این سکه‌ها بیشتر به عنوان نماد و یادگار از آغاز دوره پهلوی محسوب می‌شدند.

  1. دوران محمدرضا شاه (۱۹۲۵ - ۱۹۷۹):

  • در طول سلطنت محمدرضا شاه، تغییراتی در طراحی سکه‌ها اعمال شد. این سکه‌ها اغلب تصاویری از شاه و نمادهای مرتبط با پیشرفت و توسعه را نشان می‌دادند.

  1. دوران پهلوی دوم (۱۹۷۹ - ۱۹۸۹):

  • با سقوط حکومت پهلوی و ایجاد جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹، سکه‌های پهلوی از چاپ خارج شدند، و از آن زمان تولید سکه‌های جدید با نمادها و عناصر مرتبط با جمهوری اسلامی آغاز شد.

به‌طور کلی، سکه‌های پهلوی یک راهنمای هنری برای فهم انتقالات تاریخی و سیاسی در ایران هستند و هر دوره در تاریخ سکه‌سازی این کشور را به خوبی نمایش می‌دهند.0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page